a. Zařízení – úvodem

Přístroj eXp 5000 pro zemní průzkumy je vybaven nejnovější technologií a je určen k profesionálnímu použití. Přístroj je koncipován jako lehké mobilní a snadno přenositelné zařízení, bezproblémově použitelné v různých provozních podmínkách a i při vysokém stupni rozlišení je reálný hloubkový dosah až 25 m. Pořízená data jsou průběžně zpracovávána integrovaným PC modulem a bezprostředně poté zobrazována na displeji videobrýlí, které jsou nedílnou součástí zařízení. Počet měření je omezen pouze kapacitou paměti přístroje o objemu 128 MB. Všechny přístrojem pořízené údaje lze přenést k dalšímu zpracování a vyhodnocení do PC, kde k dalším operacím slouží profesionální SW prostředí Visualizer 3D.

V přístroji je integrován přijímač GPS, umožňující jednoznačně určit přesná místa terénního měření jak pro přesnou mapovou lokalizaci, tak i pro orientaci v terénu při návratu na místo prováděného měření.

Pro optimální využití přístroje slouží různé sondy a čidla dodávaná s přístroje.

 

b. Metody a použití

Magnetometr

S integrovaným magnetometrem lze snadno identifikovat malé kovové předměty, nacházející se v malé hloubce. Funkce vyžaduje osazení některou sondou GPR, Supersondou nebo Livestream sondou.

Ground Scan

Funkce se spouští po individuálním nastavení podmínek měření a umožňuje spojit do jednoho záznamu až 100 samostatně pořízených pásů měření. Výsledkem je kompletní obraz prozkoumávané plochy, který lze pro další zpracování přenést do PC, vybaveného analytickým SW s 3D zobrazením. Funkce umožňuje zobrazit i anomálie nacházející se ve velkých hloubkách, včetně jejich hloubkové lokalizace. Každý záznam je individuálně označen dobou pořízení a obsahuje i údaje GPS, pokud byl modul GPS při měření používán.

Funkce vyžaduje osazení přístroje některou sondou GPR, Supersondou nebo Livestream sondou.

Diskriminátor

Funkce dostupná pouze se Supersondou umožňuje rozlišení mezi kovovými a nekovovými materiály a umožňuje identifikovat i dutiny, a to až do velkých hloubek. Výstupy se zobrazují na obrazovém výstupním zařízení v reálném čase. Pořízená data nejsou ukládána do paměti přístroje.

Funkce Livescan

Funkce dostupná pouze s Livestream sondou umožňuje v reálném čase na zobrazovacím zařízení pozorovat zjištěné anomálie. Pořízená data nejsou ukládána do paměti přístroje.

 

c. Vyhodnocování

Vyhodnocovací a analytické operace se provádějí na samostatném PC, vybaveném speciálním SW Visualizer 3D.

Pořízená data po přenesení do PC z pracovní jednotky eXp 5000 pomocí kabelu USB lze ukládat do paměti PC a dále zpracovávat.


Visualizer 3D umožňuje barevné zobrazení pořízených záznamů v půdorysném pohledu a v pohledech bočních, a dále i v perspektivním zobrazení.

Zobrazené záznamy lze editovat, filtrovat a upravovat pohledy na zkoumaný objekt rotací podle všech tří os. Současně lze upravovat i dílčí relace nastavení zobrazení a měřit hloubku zaznamenaných objektů.

Program umožňuje veškeré standardní tiskové a datové operace, potřebné pro tvorbu písemných výstupů měření.