Měření účinnosti je standardně prováděno komplexní měřicí technikou MRU, různých typů a provedení, optimálně volenou dle místních podmínek a požadavků zákazníka.