Ceny prací jsou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, stanoveny jako ceny smluvní a jsou sjednávány individuálně dle pracnosti a rozsahu díla.

a.i) Kontrola účinnosti kotlů se provádí výhradně na základě písemné objednávky zákazníka nebo na základě standardní obchodní smlouvy (smlouvy o dílo).

a.ii) Zákazník má právo být seznámen s podmínkami provádění kontrol účinnosti kotlů (metodickým postupem) před podáním objednávky nebo uzavřením obchodní smlouvy; podáním objednávky nebo uzavřením obchodní smlouvy s těmito podmínkami zákazník souhlasí a na později vznesené výhrady zákazníka nelze již brát zřetel.

a.iii) Cenové podmínky stanovuje kontrolní orgán v souladu s platnými cenovými podmínkami kontrolního orgánu před podáním objednávky nebo před uzavřením obchodní smlouvy.

a.iv) Individuální podmínky realizace zakázky se sjednávají písemnou formou při podání objednávky nebo při uzavření obchodní smlouvy.

Obvyklé základní ceníkové ceny provádění kontrol účinnosti kotlů ve smyslu vyhlášky č. 276/2007 Sb. jsou uvedeny v následující tabulce. Tyto ceny jsou v případě většího počtu zařízení, resp. v dalších uvedených případech, výrazně snižovány.

Jednorázová kontrola Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola
  do 200 kW nad 200 kW

cca 6-10.000,- Kč za část
kontroly orientovanou na
objekt a jeho topnou soustavu
(dle kompletnosti podkladů)

   
2400,- Kč / kotlovou jednotku 2400,- Kč za jednu kotlovou jednotku


Výše uvedené výchozí ceny jsou bez DPH.

Standardně jsou poskytovány slevy ze základní ceny v následujících případech:

  • Spolupráce odběratele - předzpracování podkladů, doložení podkladů apod.
  • Množstevní sleva pro více jednotek
  • Opakovaná kontrola v dalších letech na stejném zařízení - sleva z ceny první kontroly

Po obdržení seznamu kotelen s výkony, počtem, stářím kotlů a použitým palivem Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku.

Poptávky, objednávky či dotazy směrujte, prosím, na:


DEAS s.r.o.
Na Mlejnku 2/781
147 00 Praha 4 – Braník
doručovací adresa Mexická 6/591
101 00 Praha 10 - Vršovice

e-mail deas.praha@seznam.cz
tel. 736 539 529

MRU s.r.o.
Španielova 1298/82
163 00 Praha 6 - Řepy
provozovna Drahoňovského 1180
163 00 Praha 6 – Řepy

 e-mail info@mru.cz
 tel/fax 235 322 091


Obdobným způsobem provádíme též kontroly klimatizačních jednotek a systémů ve smyslu vyhlášky č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů. Podrobnější informace na vyžádání.